Stichting Challenges bedenkt projecten op het gebied van sociaal maatschappelijke vraagstukken en wij werken daarbij nauw samen met andere zelforganisaties. Wij geloven in het bundelen van elkaars krachten.

Huidige projecten

De kansen die we krijgen moeten we benutten. – Nieuwe Wereld Nieuwe Kansen

Het succes van de eerste editie van Nieuwe Wereld Nieuwe Kansen heeft het bestuur van stichting Challenges gemotiveerd om een vervolg te geven aan het project. Wat we met stichting Challenges willen bewerkstelligen is het behalen van onze doelen en de nieuwe deelnemers aan het project een net zo helder toekomst te bieden als wij voorheen hebben getracht te bieden bij de vorige deelnemers.

Het principe is hetzelfde, gezinnen die zijn gevlucht naar Nederland matchen met gezinnen in Nederland. Wat wij anders zullen doen met dit project is de inzet van vluchtelingengezinnen die zich hebben gevestigd in Nederland en met succes deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Mede door de inzet van deze gezinnen willen we de nieuwe deelnemers een extra stimulans bieden door juiste voorbeelden aan te halen en op die manier voor extra motivatie te zorgen. Ook met dit project willen wij niet alleen gezinnen gaan matchen zodat de sociale contacten worden gerealiseerd, maar met name de match tussen beroepen zal verregaande aandacht krijgen tijdens het project. De vluchtelingen in contact brengen met beroepen die in hun eigen interessegebied liggen en verband houden met hun eerdere beroep die zij beoefenden.

In de loop van 2019 zullen de aanvragen worden ingediend bij diverse fondsen en instanties. Ook zullen wij huidige sponsors gaan benaderen voor hun bijdrage aan dit doel.

Een steun en toeverlaat als het even tegen zit – Coach 010

Het project Coach 010 is gestart in september van 2018 en is een verlenging van het pilot project op het gebied van coaching. Door de goede resultaten en de goede feedback is er besloten om dit project een vervolg te geven en op grotere schaal aan te pakken. Mede door een samenwerking met een regionaal opererende instelling zullen wij de aan ons verbonden coaches gaan trainen in hun competenties en vaardigheden.

15 coaches zetten zich in voor 75 leerlingen uit klas 1 t/m 3. Leerlingen die problemen ondervinden door diverse redenen kunnen zich aanmelden voor de coachingsessies die op de zaterdagen plaatsvinden. In samenwerking met een Rotterdamse Lyceum zijn wij in staat om deze 75 leerlingen de gepaste coaching te bieden. De mentoren van desbetreffende leerlingen dragen eveneens hun steentje bij en in samenwerking met hen kunnen wij problemen makkelijker constateren en verhelpen.

Het coachingsproject willen wij in de nabije toekomst over diverse middelbare scholen gaan verspreiden. Allereerst dienen wij inzichtelijk te maken welke successen er zijn behaald met het project en hiermee aan te kloppen bij verschillende scholen.

Afgeronde projecten

Nieuwe Wereld Nieuwe Kansen

In september van 2017 is het project in het leven geroepen waarbij wij gezinnen hebben begeleidt in hun nieuwe leven in Nederland. Het ging om vluchtelingengezinnen die wij hebben gekoppeld aan gezinnen in Nederland. Het unieke aan ons project is het feit dat we een vaste gezin hadden gekoppeld aan de vluchtelingengezinnen en wij daarnaast de voorwaarde hebben geschept om hen ervaring op te doen in hun eigen beroep in Nederland.

Het project Nieuwe Wereld Nieuwe Kansen is aanvankelijk gestart in de zomer van 2017 nadat gesprekken zijn gevoerd met inspiratoren. Het project draagt bij aan de leefstandaarden van vluchtelingen die ons land komen verrijken. Gezinnen die hun land hebben moeten ontvluchten bieden wij met ons project de mogelijkheid om hun sociale leven enerzijds en hun beroep anderzijds op te pakken. In het jaar 2017-2018 is er met succes een project gerealiseerd waarbij diverse vluchtelingen op weg zijn geholpen in de samenleving.

Hierbij is er samengewerkt met lokale vrienden in het bedrijfsleven die graag een bijdrage wilden leveren voor dit doel. Ook zijn er vluchtelingen op weg geholpen met hun wens om een eigen onderneming te beginnen in Nederland.

Erasmus plus Jongerenuitwisseling

Stichting Challenges heeft in september van 2015 in het kader van het Erasmus+ programma een uitwisseling georganiseerd tussen jongeren uit verschillende werelden. Samen met een jongerencentrum uit de Turkse Izmir zijn er in totaal acht dagen aan activiteiten georganiseerd. Dit programma, welk als doel heeft om jongeren op het gebied van onderwijs, sport en cultuur van innovatie te voorzien, heeft in totaal 36 jongeren in contact gebracht met elkaar.

Van de verschillen tot aan de vele overeenkomsten hebben tijdens deze uitwisseling de nodige aandacht gekregen. Naast de bezoeken aan verschillende instellingen in Rotterdam, hebben er tevens discussieavonden plaatsgevonden. Zaken als democratie en wereldvrede hebben als onderwerp gediend tijdens de verschillende activiteiten.

Naast de vele informatieve activiteiten hebben de jongeren ook kunnen genieten van het mooie Nederland. De Hollandse drop, patat en haring zijn allemaal gekeurd door onze gasten uit Izmir. Deze en alle andere bevindingen hebben de jongeren  gedeeld op de website van Youthpass waarop zij een certificaat hebben ontvangen voor hun deelname. Deze zogenaamde Youthpass is een bewijs van deelname aan het Europese programma van Erasmus+.  Naast deze certificaat zijn de jongeren talloze ideeën en ervaringen rijker, die zij in het vervolg van hun leven kunnen gebruiken.

Deze uitwisseling is een manier om eventuele kloven te verkleinen en naar elkaar toe te groeien. Met deze uitwisseling willen wij verschillende organisaties in en rondom Rotterdam stimuleren om deze stap te maken. Onbekend maakt onbemind en zorg er daarom voor dat we bekend raken met elkaar. Via www.erasmusplus.nl kom je aan meer informatie over de verschillende mogelijkheden binnen het programma.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de werkwijze van Challenges?
Neem dan contact op met Challenges.
Mail naar: info@stichtingchallenges.nl