Menu

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Challenges Nederland heeft een ANBI-status en dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij www.belastingdienst.nl natuurlijk.

STICHTING CHALLENGES
Taandersplein 1
3027 CN Rotterdam
info@stichtingchallenges.nl | www.stichtingchallenges.nl

IBAN: NL70RABO0110269462
BIC: RABONL2U

Inschrijvingsnummer : KvK 30205878
RSIN : 8159.24.008

Actueel beleidsplan Stichting Challenges 2015 – 2018
Beloningsbeleid Stichting Challenges

Inhoudelijk Jaarverslag Stichting Challenges 2014
Inhoudelijk Jaarverslag Stichting Challenges 2015

Financieel Jaarverslag Stichting Challenges 2014
Financieel Jaarverslag Stichting Challenges 2015

Inhoudelijk & Financieel Jaarverslag Stichting Challenges 2016

Inhoudelijk & Financieel Jaarverslag Stichting Challenges 2017

Nieuwsbrieven