Waarom Challenges

Challenges is een onafhankelijke stichting die zich bezig houdt met het ontwikkelen en organiseren van trainingen, geven van adviezen en het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoekingen. Voorts worden vrijwilligersorganisaties ter plaatse ondersteund en begeleid. Tevens worden nieuwe werkmethoden en materialen ontwikkeld op de hierboven genoemde werkterreinen. Consult is ook een onderdeel waaraan Challenges werkt.
U kunt bij ons terecht voor diverse vormen van ondersteuning, variërend van training en coaching tot organisatieadvies en trajectbegeleiding. Met onze deskundigheid willen wij mensen en organisaties stimuleren om betrokken te raken en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leef- en werkomgeving. Met onze ruime ervaring bent u verzekerd van een deskundige dienstverlening en is Challenges hierbij graag uw deskundige gesprekspartner.

Wij worden vertegenwoordigd door innovatieve en verstandige individuen die allen gepassioneerd te werk gaan voor de diverse stichtingen. Voor Challenges zijn de verschillende stichtingen en hun complexe situaties telkens weer een uitdaging. Middels onze brede expertise staan wij continu klaar om de verschillende opdrachten meer dan naar behoren uit te voeren.

Onze Misie

Challenges is een organisatie die dienstbaarheid voorop stelt. Gezamenlijk wordt er gezocht naar de beste oplossing voor verschillende stichtingen. Wij schenken evenveel aandacht aan alle organisaties en gaan met de nodige zorgvuldigheid te werk. Alle situaties, waarin stichtingen zich bevinden, zijn een uitdaging voor het team van Challenges en met die hoedanigheid gaat het team telkens weer aan de slag. Onbaatzuchtigheid is één van de drijfveren van Challenges. Wij proberen zo veel mogelijk organisaties van dienst te zijn, omdat wij de voortgang van nut beogende instellingen belangrijk achten.

Werkwijze

Complexe situaties worden op een zorgvuldige manier opgelost door het team van Challenges. Allereerst wordt het probleem inzichtelijk gemaakt om alvorens met de juiste oplossing ervoor te komen. Dat is het moment dat de expertise van Challenges aan te pas komt. Afhankelijk van de opdracht brengen wij de juist expertise in. Problemen die zich voordoen zijn in de meeste gevallen het gevolg van een onjuiste afstemming van de werkzaamheden. Doel van Challenges is om de werkzaamheden inzichtelijk te maken om vervolgens een omgeving te creëren waarin iedereen een blijvend voordeel kan behalen.

Resultaatgericht

Wij hechten veel aandacht aan de uiteindelijke resultaten die we behalen. Beide partijen dienen er een goed gevoel aan over te houden alvorens wij een probleem als opgelost beschouwen. Voorafgaand worden er afspraken gemaakt en deze willen we daarom ook graag nastreven door zorgvuldig om te gaan met de problemen.

Flexibel

Challenges heeft een groep vrijwilligers die constant paraat staan om verschillende organisaties te helpen met hun problemen. Zorgen van de opdrachtgevers zijn tevens onze zorgen. Alle organisaties bieden daarom een uitdaging voor onze vrijwilligers. De onderlinge verstandhouding binnen het team van Challenges is een belangrijke element in onze organisatiecultuur. Gezamenlijk wordt het maximale gegeven voor alle organisaties.

100

Donations

4

Mission Done

50

Volunteers

5

New Project

Steun onze initiatieven