Stichting Challenges is een lokaal opererende zelforganisatie die zich inzet voor de verbinding in de samenleving en hierbij geen onderscheid maakt.

Sinds de oprichting zijn wij als organisatie op zoek naar verbinding in de maatschappij. Enerzijds door samen te werken met lokale organisaties en anderzijds door krachten te bundelen met organisaties uit het buitenland.

Actuele onderwerpen worden met alle zorgvuldigheid aangepakt door de vrijwilligers en het bestuur van de stichting. Onderwerpen zoals educatie, vluchtelingen en sociale eenzaamheid genieten de aandacht van de stichting.

Bestuur

Het bestuur van stichting Challenges is een beleidsvormend bestuur waarin naast de voorwaarden die worden geschept het bestuur zich bezighoudt met het bedenken van het beleid voor de toekomst. Daarnaast is het toezichthouden een belangrijk aspect binnen het takenpakket van het bestuur. De financiële gezondheid van de stichting is eveneens een belangrijke taak van het bestuur. Het vinden van sponsors en donateurs is een van de belangrijkste taken van de bestuursleden.

Om een helder beeld te geven van de werkzaamheden binnen de stichting is er een organogram gemaakt waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de werkwijze is binnen de stichting.

Samenstelling bestuur

Dhr. M. Uysal (Voorzitter)

Ondernemer in de foodbranche

Dhr. A. N. Kara (Penningmeester)

Ondernemer in de financiële sector

Dhr. S. Husic (secretaris)

Ondernemer in de financiële sector

ANBI

Sample Text

Stichting Challenges Nederland heeft een ANBI-status en dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

STICHTING CHALLENGES
Taandersplein 1
3027 CN Rotterdam
info@stichtingchallenges.nl | www.stichtingchallenges.nl

IBAN: NL70RABO0110269462
BIC: RABONL2U

Inschrijvingsnummer : KvK 30205878
RSIN : 8159.24.008

Actueel beleidsplan Stichting Challenges 2019 – 2021
Beloningsbeleid Stichting Challenges

Inhoudelijk Jaarverslag Stichting Challenges 2014
Inhoudelijk Jaarverslag Stichting Challenges 2015

Financieel Jaarverslag Stichting Challenges 2014
Financieel Jaarverslag Stichting Challenges 2015

Inhoudelijk & Financieel Jaarverslag Stichting Challenges 2016

Inhoudelijk & Financieel Jaarverslag Stichting Challenges 2017

Nieuwsbrieven